Monday, September 2, 2013

#DearDaughter : My Three Angels

Ku terima tantangan Mak Puh Indah Julianti Sibarani ini sebagai semangatku untuk menulis. Dan Ku teruskan #DearDaughter ini dari Makmin KEB Mak Lusi. Sebelumnya sungkem dulu....

***

Cita, Baby dan Adel...